+90 533 224 53 25     ismsitconf@ismsitconf.org    

3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler
Sempozyumu

11-13 Ekim 2019, Ankara, Türkiye
Duyurular
ISMSIT 2019 Bildiri Çağrısı

Değerli Bilim İnsanları,

11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceğimiz Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu'nda bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Sempozyum, bilim adamlarını, uzmanları, eğitmenleri, sivil toplum örgütlerini ve özel sektör temsilcilerini bilimsel bir çerçevede teorik ve pratik bilgileri paylaşmak ve tartışmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sempozyum, mühendislik alanlarındaki bildiri sunumlarının yanı sıra, multidisipliner çalışmalarda ve yenilikçi teknolojilerde güncel konuları tartışmak için çok disiplinli bir platform olarak hizmet vermektedir.

ISMSIT2019'a yapacağınız bilimsel katkı ve destekleriniz için teşekkür ederiz.
Organizasyon Komitesi

Bildiri Gönderim Son Tarihi
06 Eylül 2019
Baskıya Hazır Bildiri için Son Tarih
20 Eylül 2019
Kayıt İçin Son Tarih
20 Eylül 2019
Sempozyum Tarihi
11-13 Ekim 2019