+90 533 224 53 25     ismsitconf@ismsitconf.org    

3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler
Sempozyumu

11-13 Ekim 2019, Ankara, Türkiye
ISMSIT 2019 Sanal Sunum

Sanal sunumlar ya gerçek zamanlı video konferanslarla ya da kaydedilmiş videolarda gerçekleştirilecektir. Tercih sunum yapacak kişiye bağlıdır.

Sanal sunum yapanların, video konferans yazılımları ile (Skype programı kullanılacak) sorulara yanıt vermeyi kabul etmesi ve sunum sırasında online olması gerekmektedir.

Sunumlar 15 dakika ile sınırlandırılmalı ve sempozyumdan en az 1 hafta önce sunum videosu gönderilmelidir.

Sınırlı sayıda katılımcı için sanal sunum seçeneği sunulacaktır.

Bildiri Gönderim Son Tarihi
06 Eylül 2019
Baskıya Hazır Bildiri için Son Tarih
20 Eylül 2019
Kayıt İçin Son Tarih
20 Eylül 2019
Sempozyum Tarihi
11-13 Ekim 2019